Visie

 

Yoga doet altijd goed

In het huidige tijdsbeeld worden we door o.a. de sociale media,  overspoeld met informatie en continue in de verleiding gebracht om niet naar binnen te hoeven kijken maar alleen naar buiten. In hoeverre raken we hierdoor verwijderd van onszelf en van de realiteit om ons heen? En dat begint al vroeg.. ik hoor bv een basisschoolleraar zeggen dat kinderen naast het appen niet meer weten hoe een werkelijk gesprek te voeren met elkaar.
Tevens staat in onze samenleving prestatie hoog in het vaandel, domineert het rationeel denken en is het individualisme enorm toegenomen. Als we niet oppassen operen we als ‘los zand’, ieder op ons eigen eilandje en ligt ‘being disconnected’ op de loer. Denk bv aan het toegenomen aantal burn-outs van veelal jonge mensen, aan het hoge zelfmoordpercentage onder jongeren, aan 1 op de 3 huwelijken wat strandt, enz.
Deze elementen oefenen druk uit op ons welzijn en kunnen stress opleveren.

Stress  geeft ongewenste spanning, onrust, onvrede, misschien zelfs ziekte, of verzuim in wat je zou willen doen. Gelukkig is er ongeveer dertig jaar geleden een tegenbeweging ontstaan, de New Age. In deze beweging is het proces belangrijker dan het resultaat, geldt vooral voelen en ervaren, wordt er gezocht naar een evenwicht tussen binnen- en buitenkant en wordt er gekeken naar de samenhang van ons allen ten opzichte van elkaar en van de wereld (holistisch denken).

Yoga is duizenden jaren oud maar sluit hier helemaal op aan. Yoga betekent namelijk verbinden. Het samenbrengen van lichaam, geest en ziel, ontwikkeling van het bewustzijn met als doel  groeien naar heelheid, uiteindelijk naar verlichting. Het is ontstaan uit het hindoeïsme in India. Lees hier de Yoga Sutra’s van Patanjali: yogash-chitta-vritti-nirodhah (200 vr Christus) de filosofie van het 8-voudige pad waarop de Ashtanga Yoga is gebaseerd.

Hoe vertaal ik dit naar mijn lessen? Yoga is de kracht van de stilte, juist bínnen je activiteit, zo vol-ledig mogelijk aanwezig zijn in je handelen, in het Nu en het overige laten. De kwaliteit van de aandacht die je jezelf geeft bepaalt de grootte van het effect, die kan reiken tot ver buiten je yogamat!

Hoe ziet jouw binnenwereld eruit? En klopt die met je buitenwereld? Waar ligt jouw kracht en hoe zet die in, in je privé- of werkomstandigheden? Meer verbonden raken met jezelf werkt door in je hele zijn. Het kan verheldering geven over jouw rol of bijdrage in deze wereld. En wellicht ervaar je stress dan minder als zodanig.

Evenwicht vinden tussen tegenstellingen, Yin en Yang, waardoor je ze meer als éénheid ervaart, bv tussen binnen/buitenwereld, zwaarte/lichtheid, lichaam/geest  en noem het maar.
In balans zijn, zoals de natuur dat is, dán is de mens op z'n best. Dan ben jij op je best, waar al jouw potentieel wordt aangesproken. Je bent op je sterkst én op je zachtst. Hoe mooi is dat.

Yoga doet altijd goed.

Ter inspiratie

"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We are born to make manifest the Glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others."
Marianne Williamson