Inschrijven & Tarieven

Aanmelden proefles, mail naar carolien@yoga-licht.nl
Inschrijving voor vast via de mail voor minimaal één blok (half seizoen)
Tussendoor insteken kan altijd!

Proefles: € 5
Les vast 60 minuten € 9,50
Les vast 75 minuten € 10,50
Les vast 90 minuten € 11,25
Losse les: € 13
Les lichte depressie & matige angststoornis 75 minuten €13 (kleine groep en op maat gesneden)
Yoga Privé 75 minuten 1 persoon €75 / 2 personen €100 / 3 personen / €130

Korting:
- 2 vaste lessen per week 8% op het totaal
- 3 vaste lessen per week 13% op het totaal
- student 15%
- als student 2 vaste lessen per week, één  korting (15 %)
- als ingeschrevene een losse les ernaast (geen inhaalles), deze voor het vaste tarief

V.a. het moment van inschrijving het bedrag binnen twee weken overmaken op
NL22 INGB 0756 4337 54  t.n.v. CPM Grooten  
m.v.v. lessoort, locatie, dagdeel, blok, jaar en voornaam

Let op mail mij ook:
-
bij overstap van vaste naar losse lessen
- bij overstap van losse naar vaste lessen
- wanneer je stopt, anders blijft je inschrijving staan