ALGEMENE VOORWAARDEN YOGALICHT

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen van Yogalicht geschiedt volledig op eigen risico. Op geen enkele wijze kan Yogalicht aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures, of geestelijke schade die ontstaan zijn tijdens deelname aan lessen van Yogalicht.

Als cursist blijf je zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen. Juist door je grenzen te respecteren zullen die langzaam opschuiven.

Yogalicht is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer. 

Overeenkomst en betaling
Na één genomen proefles, geef je je op per e-mail, v.a. jouw insteek voor het hele blok.
De inschrijving van het ene naar het andere blok loopt door, tot op het moment dat je je via de e-mail schriftelijk uitschrijft.
Er zijn twee blokken per jaar, data en tarieven staan op de website en zijn inclusief BTW. Je betaalt het bedrag voor het gehele blok binnen de eerste twee weken aan Yogalicht. In overleg is er de mogelijkheid in twee keer te betalen.


Afmelden via e-mail. Een gemiste les kan je inhalen in de bewuste periode. Blok 1: periode A tot aan de herfstvakantie, periode B tot aan de kerstvakantie: Blok 2: periode A t/m 31 maart, periode B tot aan de zomerstop. Inhalen kan mits er plek is.

Raak je overspannen, anderszins langdurig ziek of heb je een blessure waardoor je niet verder kan geef dit door aan Yogalicht via e-mail met betreffende data. Je resterende lessen zullen worden bevroren totdat wanneer jij ze weer kunt volgen. Ben je daartoe niet in staat dan is er geen restitutie mogelijk.

Elke les heeft een maximum aan deelnemers. Doorstromers gaan voor nieuwkomers.

Aangeven en vragen
Heb je klachten over je gezondheid of heb je twijfels of het verantwoord is deel te nemen aan mijn lessen, raadpleeg eerst je huisarts of je specialist. Meldt het tevens bij mij zodat ik / Yogalicht hier rekening mee kan houden. Meldt ook een zwangerschap.

Zijn er vragen, inhoudelijk over de lessen of over de begeleiding, voel je vrij om ze te stellen en ik / Yogalicht zal dit naar vermogen beantwoorden. Heb je m.b.t. de lessen bepaalde wensen, geef het aan en waar ik het van toepassing vind zal ik het meenemen.

Advies en praktisch
Yogalicht adviseert je ten zeerste twee á drie uur van te voren geen zware maaltijd te nuttigen.

Uit hygiënisch en uit praktisch oogpunt, als je kiest voor deelname, wil ik je vragen een mat voor jezelf aan te schaffen.